Camera obscura
nový dírkoaparát: upravený Zenit-B

(04.04.2009)